Home

You are here

Nieuws

Project VoederPAS: perspectief voor melkveehouders in de stikstofproblematiek

Op 1 oktober ging het 3-jarig project VoederPAS van start. In dit project gaat ILVO samen met MCC en Boerenbond op zoek naar een manier om het ruw eiwit (RE)-gehalte van een rantsoen op een haalbare, betaalbare, betrouwbare en accurate manier te monitoren. Het doel van het project is om een tool te ontwikkelen waarmee iedere Vlaamse melkveehouder het RE-gehalte in het rantsoen kan opvolgen. Op die manier zou het gebruik van laageiwitrantsoenen in de toekomst als PAS-maatregel kunnen dienen om de stikstofuitstoot te doen dalen. Een woordje uitleg.


Rechtsbijstand: broodnodig voor landbouwers?

Als landbouwer kun je steeds vaker te maken krijgen met professionele geschillen. De kosten om een conflict op te lossen kunnen echter hoog oplopen. Jezelf en je bedrijf goed beschermen tegen zulke kosten is dus belangrijk. Wist je dat een goede rechtsbijstandverzekering je hierbij kan helpen?


Webinar: Werking en opstart van vernieuwde digitale Duurzaamheidsmonitor

Nu de vernieuwde digitale Duurzaamheidsmonitor gelanceerd werd, willen we melkveehouders wat meer duiding en inzicht geven in monitor en de mogelijkheden in het opstart- en registratieproces van de monitor toelichten. Daarom wordt op vrijdagmiddag 10 november en dinsdagavond 14 november een webinar georganiseerd.


MilkBE lanceert vernieuwde, digitale Duurzaamheidsmonitor

De verduurzaming van de zuivelsector is een speerpunt van MilkBE. Daarom lanceert de brancheorganisatie, in samenwerking met MCC en IKM, de vernieuwde Duurzaamheidsmonitor in Vlaanderen. Door deze digitaal te maken, worden de duurzaamheidsinspanningen van melkveehouders kwantitatiever en frequenter in kaart gebracht, terwijl de melkveehouder maximaal administratief ontlast wordt. Alle gegevens zullen overzichtelijk beschikbaar zijn in de nieuwe applicatie “DigiMilk”.


Evolutie antibioticaresistentie mastitispathogenen 2022

Om een beeld te schetsen van de evolutie in de antibioticaresistentie van de mastitispathogenen heeft MCC-Vlaanderen de gegevens gebundeld van de gevoeligheidsbepalingen (antibiogrammen) van kalenderjaar 2022.


In de Kijker

Kleurcodes bij gevoeligheidsbepaling

(Overmatig) gebruik van antibiotica leidt zowel in de humane als in de diergeneeskunde tot een stijging van resistentie van allerhande bacteriën tegenover deze producten. Omdat antibioticaresistentie in de diergeneeskunde ook kan leiden tot behandelingsproblemen bij de mens, wordt in verschillende Europese landen het antibioticagebruik in de veehouderij kritisch bekeken.